Международен симпозиум „Френски модернизъм“

Градска художествена галерия „Борис Георгиев“

Сцени и пространства

Международен музикален фестивал “Варненско лято”


Международен симпозиум „Френски модернизъм“

Проф. КРОНЕС, модератор и бележити учени от Франция, България, Швейцария, Австрия

Лили Големинова, ко-модератор

След три успешни издания на Международния симпозиум, включен в програмата на ММФ”Варненско лято”, предстои нова среща на именити музиковеди, които ще представят своите проучвания на тема Френски модернизъм и възприемането на френската музика във Виена и Берлин в началото на 20 век.Водещи музиколози от Франция, Австрия, Германия и България ще представят и дискутират теоретични изследвания с водещ модератор проф. Хартмут Кронес от Виенския университет. Темите на презентациите са фокусирани върху връзката френските композитори, сред които Дебюси, Равел, Форе, Франк, Мийо, Сати, Дюка, Тайефер, с представителите на Нововиенската школа Шьонберг, Берг и Веберн и влиянието на френската школа върху българските композитори Марин Големинов и Любомир Пипков. От българска страна ко-модератор е Лили Големинова, внучка на Марин Големинов. Симпозиумът включва 3 вечерни концерта на 4,5 и 6 юли с творби, избрани на базата на концертните серии на Дружеството за частни музикални изпълнения на Шьонберг.

По време на лекциите и дискусиите ще звучат творби от Л.Пипков и М.Големинов в изпълнение на млади български музиканти.

Партньори и приятели