Община Варна

Официален адрес за кореспонденция
Варна 9000
“Осми приморски полк” № 43
Булстат 000093442
ИН по ЗДДС BG 000093442

Телефон за информация:
(052) 820 800, +359 52 820 800, (052) 820 802, +359 52 820 802 – за административно обслужване
(052) 820 905, +359 52 820 905 – за местни данъци
Електронен адрес за кореспонденция за административно обслужване: adm_obsluzhvane@varna.bg 


Празна категория

Партньори и приятели