Фонд „Култура“ на Община Варна обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Експертен съвет на фонд „Култура“

facebook thumb

Фонд „Култура“ на Община Варна обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Експертен съвет съгласно чл. 6, 7 и 8 от Правилника на работа на фонд „Култура“, а именно:

Чл. 6 Фонд „Култура“ се ръководи от Експертен съвет.

Чл. 7  (1) Експертният съвет се състои от 11 (единадесет) членове.

         (2) Постоянни членове на Експертния съвет са пет и са в състав:

1. Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”;

         2. Координатор на фонд „Култура” е Директорът на Дирекция „Култура и духовно развитие”;

 3. Двама членове на Общински съвет – Варна от ПК „Култура и духовно развитие”;

           4. Член от състава на Обществения съвет, избран на редовно заседание на Обществения съвет по култура.

         (3) Временните членове на Експертния съвет са шест и са в състав:

  1. Шест независими външни експерти в сферата на културата с висше образование по съответното направление в зависимост от избраните програмни направления: визуални изкуства; изпълнителски изкуства; музика; литература;  филмово изкуство, архитектура и дизайн.

(4) Мандатът на членовете на Експертния съвет по чл. 7, ал. 3, т. 1 е една година, считано от избора на сесия на Общинския съвет.

Чл. 8 (1) Членове на Експертния съвет не могат да бъдат лица, които са:

          1. съдружници, акционери, членове на управителни и контролни органи или служители на юридически лица, подали документи за кандидатстване по Програмата;

          2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия до IV степен с лица, подали документи за кандидатстване по Програмата;

          3. при които е наличие конфликт на интереси.

(2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал. 1, членовете на Експертния съвет подписват декларация след получаване на списъка с подалите формуляри за кандидатстване юридически и физически лица и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

(3) Членовете на Експертния съвет са длъжни да не огласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа.

(4)  За наличието или липса на конфликт на интереси, членовете на Експертния съвет подписват декларация.

 

 

 

Срок за подаване на документи:  16.01.2024 г. – 26.01.2024г.

Кратка творческа биография (до 1800 знака) може да изпращате в посочения срок на следния електронен адрес: fund.varnaculture@gmail.com. В нея ясно трябва да бъде представен опита в избраното изкуство, посочено в чл. 7, ал. 3, т.1. Приемущество ще бъде доказан опит в оценяването на проекти в сферата на културата.

 Всички постъпили биографии ще бъдат предоставени, разгледани и гласувани от ПК „Култура и духовно развитие“, като окончателния състав от шест временни членове трябва да бъде одобрен от Общински съвет – Варна съгласно чл. 7, ал.4 от правилника за работа на Фонд „Култура“ – Варна.

Срок за подаване на документи:  16.01.2024 г. – 26.01.2024г.


Последни новини

Виртуозите на Миланската Ла Скала в съвместен проект на Европейския музикален фестивал Варна и ММФ “Варненско лято”

Виртуозите на Миланската Ла Скала в съвместен проект на Европейския музикален фестивал Варна и ММФ “Варненско лято” Камерният състав на великия италиански орк...

Прочети още

Европейският музикален фестивал Варна 2024 с празнично издание за 20-ата си годишнина

XX ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2024 Европейският музикален фестивал Варна 2024 с празнично издание за 20-ата си годишнина Знакови изпълнители идват ...

Прочети още

Фонд „Култура“ на Община Варна обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Експертен съвет на фонд „Култура“

Фонд „Култура“ на Община Варна обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Експертен съвет съгласно чл. 6, 7 и 8 от Правилника на работа н...

Прочети още

Дни на НУИ „Добри Христов“ - Варна, дават сцена на младите таланти

Дни на НУИ „Добри Христов“ - Варна, дават сцена на младите таланти Началото сложи на 7 декември пъстър фолклорен концерт в Градската художествена галерия. Пре...

Прочети още

Партньори и приятели