Фонд „Култура“ на Община Варна обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Експертен съвет на фонд „Култура“

facebook thumb

Фонд „Култура“ на Община Варна обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Експертен съвет съгласно чл. 6, 7 и 8 от Правилника на работа на фонд „Култура“, а именно:

Чл. 6 Фонд „Култура“ се ръководи от Експертен съвет.

Чл. 7  (1) Експертният съвет се състои от 11 (единадесет) членове.

         (2) Постоянни членове на Експертния съвет са пет и са в състав:

1. Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”;

         2. Координатор на фонд „Култура” е Директорът на Дирекция „Култура и духовно развитие”;

 3. Двама членове на Общински съвет – Варна от ПК „Култура и духовно развитие”;

           4. Член от състава на Обществения съвет, избран на редовно заседание на Обществения съвет по култура.

         (3) Временните членове на Експертния съвет са шест и са в състав:

  1. Шест независими външни експерти в сферата на културата с висше образование по съответното направление в зависимост от избраните програмни направления: визуални изкуства; изпълнителски изкуства; музика; литература;  филмово изкуство, архитектура и дизайн.

(4) Мандатът на членовете на Експертния съвет по чл. 7, ал. 3, т. 1 е една година, считано от избора на сесия на Общинския съвет.

Чл. 8 (1) Членове на Експертния съвет не могат да бъдат лица, които са:

          1. съдружници, акционери, членове на управителни и контролни органи или служители на юридически лица, подали документи за кандидатстване по Програмата;

          2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия до IV степен с лица, подали документи за кандидатстване по Програмата;

          3. при които е наличие конфликт на интереси.

(2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал. 1, членовете на Експертния съвет подписват декларация след получаване на списъка с подалите формуляри за кандидатстване юридически и физически лица и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

(3) Членовете на Експертния съвет са длъжни да не огласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа.

(4)  За наличието или липса на конфликт на интереси, членовете на Експертния съвет подписват декларация.

 

 

 

Срок за подаване на документи:  16.01.2024 г. – 26.01.2024г.

Кратка творческа биография (до 1800 знака) може да изпращате в посочения срок на следния електронен адрес: fund.varnaculture@gmail.com. В нея ясно трябва да бъде представен опита в избраното изкуство, посочено в чл. 7, ал. 3, т.1. Приемущество ще бъде доказан опит в оценяването на проекти в сферата на културата.

 Всички постъпили биографии ще бъдат предоставени, разгледани и гласувани от ПК „Култура и духовно развитие“, като окончателния състав от шест временни членове трябва да бъде одобрен от Общински съвет – Варна съгласно чл. 7, ал.4 от правилника за работа на Фонд „Култура“ – Варна.

Срок за подаване на документи:  16.01.2024 г. – 26.01.2024г.


Последни новини

XX ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2024

XX ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2024 Елена Башкирова преди първата си среща с варненската публика на откриването на Европейския музикален фестивал Варна 2024: ...

Прочети още

„Аз съм българче“ - концерт на „Варненско лято за деца“ от образователния модул на ММФ "Варненско лято"

Българската музика и танц ще бъдат във фокуса на спектакъла на младите таланти от НУИ „Добри Христов“ н а 24 март, неделя, от 11 часа във Фестивалния...

Прочети още

Пролетен салон на изкуствата 2024

На 12 март отваря врати традиционната инициатива на Община Варна Пролетен салон на изкуствата. Форумът всяка година поставя начало на сезона на културните събития в морската ст...

Прочети още

Виртуозите на Миланската Ла Скала в съвместен проект на Европейския музикален фестивал Варна и ММФ “Варненско лято”

Виртуозите на Миланската Ла Скала в съвместен проект на Европейския музикален фестивал Варна и ММФ “Варненско лято” Камерният състав на великия италиански орк...

Прочети още

Партньори и приятели