Хитрата Лисичка - премиера

Драматичен театър - основна сцена

Опера от Леош Яначек
 
Диригент Павел Балев
Режисьор Вера Немирова
Превод на либретото от чешки Павел Балев и Вера Немирова
Костюми и сценография Димана Латева
Хореография Анна Пампулова
Художествено осветление Даниел Йовков
Диригент на Хора Надежда Маккюн
 
Солисти, хор и оркестър на Държавна Опера Варна и ВДЮО
 
Съвместен проект на Държавна опера Варна и ММФ „Варненско лято“
 
АЛЕГОРИЯТА „ХИТРАТА ЛИСИЧКА“ КАТО ОГЛЕДАЛО
Образът на Хитрата лисичка е своеобразно огледало, в което останалите герои се оглеждат и което ги кара да се замислят за себе си. А самата тя следва неотклонно своите инстинкти, поставя свободата над всичко и не допуска да ѝ я отнемат. Копнежа за свобода, за споделена любов откриваме във всички герои. Централен образ в този контекст е лесничеят, който след срещата с Хитрата лисичка разсъждава за смисъла на своя живот. Меланхолията, натрупана в годините, го връща към спомена за любовта му към хубавата Теринка - една невъзможна, отдавна изгубена любов, която намира своето второ Аз в образа на Хитрата лисичка.
Хитрата лисичка е част от природата, която включва и човешката природа, оттам идва и успоредяването на човешките и животински образи. На почти всеки герой съответства животно – двойник: старият учител може да бъде разпознат в петела, свещенника в язовеца, а жената на лесничея - в кукумявката. В този алегоричен контекст хората следват своите фантазии за света на животните, а животните понякога се оказват по-човечни от хората. Гората разкрива страховете и тъмната страна в героите, като същевременно олицетворява естествения цикъл на природата между живота и смъртта.
Накрая, във финалния апотеоз, лесничеят преминава в друга реалност, която може да е смъртта, може и да е сън. В тази последна сцена той се отдава на спомени за своята любов и  сливайки се с гората, разпознава смисъла на живота в дълбокия поклон пред вечната сила на природата.
Чешкият композитор Леош Яначек пише своята опера в периода между двете световни войни, когато индустриализацията заплашва обществените устои, машините изместват човека и той все повече осъзнава природата като свое убежище. С прелестните си природни картини и цялостното си отношение към природата днес „Хитрата лисичка“ ни насочва към най-голямата грижа на съвременния XXIвек - как да се справи с унищожаването и замърсяването на природата, неговия извечен дом.
В нашата постановка виждаме един училищен клас, който се готви да изнесе театрално представление, чийто сюжет се смесва със сюжета на „Хитрата лисичка“. Заплахата за природата и бъдещето на нашите деца са основни в нашия разказ и тази линия последователно е изведена в декорите и костюмите, създадени по образец на истински детски рисунки.
 
ВЕРА НЕМИРОВА - режисьор
 
„Хитрата лисичка“ на Яначек е прекрасна възможност да съпреживеем младостта и непокорността, живота и смъртта като непрекъснат кръговрат на природата. Едно малко лисиче е способно да скицира в детска рисунка свободата. Свободата, като естествен порив и пръв инстинкт, нашата лисичка отстоява с хитрост.
Яначек губи децата си много рано, а голямата му любов е прекалено млада и недостижима. В образа на лесничея той запечатва безсилието си да задържи изплъзващата се младост, която - подобно на постоянно обновяващата се дива гора, той е способен да наблюдава единствено през призмата на стъклен съд.
 
ДИМАНА ЛАТЕВА - художник

Партньори и приятели