Международен симпозиум „Френски модернизъм“

Понеделник, 04/07/2022г.-Сряда, 06/07/2022г.
Начален час:
Градска художествена галерия „Борис Георгиев“

Сцени и пространства

Международен музикален фестивал “Варненско лято”


Проф. КРОНЕС, модератор и бележити учени от Франция, България, Швейцария, Австрия

Лили Големинова, ко-модератор

Доклади върху стила и творчеството на френски композитори, сред които Дебюси, Равел, Форе, Франк, Мийо, Сати, Дюка, връзка с нововиенската школа и влиянието на френската школа върху музиката на българските композитори

Партньори и приятели