Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 
Информация
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
Потребление на културни събития и предпочитания на обществеността. Степен на информираност и нагласи за кандидатурата на Варна за европейска столица на културата 2019 г. Готовност на населението за участие в организирането и реализирането на събитието.

ДАННИ
КОМЕНТАР НА ДАННИТЕ

БЮЛЕТИН ВАРНА 2019

ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ "ВАРНА 2019"
ПОВЕЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КЛУБ "ВАРНА 2019"
ПОВЕЧЕ

БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
През 2019 г. град от България, заедно с град от Италия, ще бъде европейска столица на културата.
ПОВЕЧЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
В предстоящата си работа по подготовката на Варна за европейска културна столица стремежът ни е да съчетаем основния принцип на програмата „да съдейства за европейския културен диалог и опознаване между страните-членки”
ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОД.

В решение от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета за първи път официално фигурира името на България като домакин на инициативата „Европейска столица на културата” през 2019 г. заедно с град от Италия.
ПОВЕЧЕ

Анализ на нуждите на Община Варна от иновативни културни събития

Представяме на вашето внимание анализ на получените резултати от проведеното обществено обсъждане на идейните проекти за иновативни събития в Община Варна, протекло в периода Декември 2010-Януари 2011г.
ПОВЕЧЕ

ИЗТЕГЛИ ЛОГОТО НА
ВАРНА - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА
НА КУЛТУРАТА


.eps
.pdf

Справки за изразходване на средствата по ЕСК за 2014г.
spravka_BTV.pdf
spravka_Varna_2019.pdf
 
Кандидатура на Варна за Европейска столица на културата

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОД.

В решение от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета за първи път официално фигурира името на България като домакин на инициативата „Европейска столица на културата” през 2019 г. заедно с град от Италия.

Важен културен и икономически център не само за България, но и за цяла Източна и Централна Европа, град Варна е достоен кандидат за титлата „Европейска столица на културата”. Осъществяването на това програмно събитие предоставя уникална възможност на града и региона да развият своя потенциал, използвайки добре съхранените културни традиции на града и развиващо се модерно изкуство и креативност.

Пътят за постигането на тази обща за града и региона цел е дълъг и труден. Като град кандидат за титлата „Европейска столица на културата”, Варна следва да заяви своите намерения за подкрепа и развитие на културни дейности и инициативи. Важна част от аргументите се съдържа във възможностите на града да насърчи събития, които включват участието на творци от други държави членки на ЕС.

Градът домакин е длъжен да осигури участието на широката общественост, управляващите органи, културните и бизнес средите, чиято единна дейност по проекта ще гарантира неговия успех и устойчивост на инициативата и след края на събитието. Организирането и осъществяването на това мащабно събитие изисква изграждането на подходяща организационна структура, която да работи за спечелване на кандидатурата на град Варна. За целта е създаден Секретариат за работа по кандидатурата на нашия град за ЕСК към Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна. Секретариатът провежда ежеседмични заседания, на които взима решения за последващи действия. Той представлява своеобразна работна група, която планира и извършва дейности по кандидатурата на града.

Сформиран е и Организационен съвет към кмета на Община Варна. Тук са представени заинтересованите страни като институции: кмет, областен управител, председател на Общинския съвет, директорът на Дирекция Култура и духовно развитие, председателят на ПК Култура и духовно развитие, Сдружения “Варна – столица на културата”, ТМПЦ - Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Държавна опера - Варна, Фестивален и конгрeсен център, Дворец на Културата и спорта, Държавен куклен театър, Градска художествена галерия "Борис Георгиев", Регионален исторически музей, Държавен архив; Регионална библиотека "Пенчо Славейков", ректорите на висшите учебни заведения на територията на Варна и директорите на обществените медии (РТВЦ – Варна и Радио Варна). На заседанието на Организационния съвет ще се изготвят препоръки и предложения по проекта „Варна – Европейска столица на културата” и ще се създадат работни групи по отделните направления – Културна инфраструктура, Медийно партньорство, Културна програма и избор на Артистичен директор за нейното организиране и осъществяване.

Изработени са Правилници за работата на Секретариата и на Организационния съвет.

Следваща крачка е основаването на Клуб Варна 2019 – оглавява се от кмета на Варна. По предложение на Секретариата се поканват изявени художествени творци, интелектуалци и политици. Те получават регулярна информация за дейностите от Секретариата, събират се два-три пъти годишно, дават предложения и се включват в различни кампании по застъпничество и лобиране в полза на варненската кандидатура.

До момента на работните заседания на Секретариата по ЕСК, бе обсъдена необходимостта от подготовката и организирането на Кръгла маса в началото на месец септември, на която да бъдат поканени личности, които са били активни участници в подготовката на градове – Европейски столици на културата. Целта на тази кръгла маса е експерти, работещи в сферата на културата, да подпомогнат град Варна в кандидатурата му за ЕСК чрез насоки, съвети и споделяне на добри практики. Преди провеждането на кръглата маса, следва да бъдат изготвени подробни социологически анализи за нагласите на широката общественост и готовността на града за домакин на това мащабно програмно събитие. Предстои и провеждане на срещи и разговори с ръководствата на общините – Шумен, Добрич, Балчик, Каварна, Плиска, Преслав и др., за подписването на меморандум за присъединяването им като регион за провеждането на събития, които са част от Програмата на кандидатурата на Варна за ЕСК през 2019 год. В момента се изготвя доклад от експерта в Дирекция „Култура и духовно развитие” Станислава Генкова на тема „Европейски столици на културата по време на криза”, който ще бъде представен на английски език на годишната конференция „Университетска мрежа на градовете – европейски столици на културата” на 27 и на 28 октомври 2011 год. в Антверпен, Белгия.

В края на месец февруари подготвихме и внесохме в МРРБ Проект за иновативни културни събития по ОП „Регионално развитие”. През месец май очакваме резултатите от управляващия орган.

Има изготвено и одобрено лого на кандидатурата на Варна за ЕСК през 2019 год. От началото на годината Дирекция „Култура и духовно развитие” има нов, актуален сайт, който е представителен не само за общинските културни събития, но съдържа и най-пълна информация за цялостния културен живот на града. В процес на подготовка е и интернет сайт за кандидатурата на нашия град, както и луксозен албум на български и английски език, който представя културата и изкуството във Варна. Одобрени са като Проекти и предстои реализацията на Представителна изложба на открито „Варна - кандидат за ЕСК през 2019” и заснемането и изработването на документален филм от „Артин” ООД на тема „Варна – фестивалният град”. По Програмата за творчески проекти „Варна – територия на творчеството”, която е също част от работата ни по кандидатурата на нашия град за ЕСК, през тази година са одобрени 28 проекта на обща стойност 200 000 лева и са вече в процес на реализация.


 

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA