Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Културни институти


Национално училище по изкуствата "Добри Христов"

ул. Стефан Караджа  34

Създадено е като музикално училище  през 1944 г. с указ № 40 от 6 ноември и е първият държавен музикален институт във Варна. През 1956 г. с указ № 32 на Президиума на Народното събрание училището получава името на бележития музикален педагог, критик, композитор, академик Добри Христов.

       Тържественото откриване на училището е с първия му концерт на 25.02.1945 г. в залата на Варненския драматичен театър. Четирима са основателите на училището: Христина Стоянова – преподавател по цигулка, директор през 1944г. и 1945-1960г., Найден Найденов /1897-1974/, директор 1944-45 г. и преподавател по теоретични дисциплини и пиано; Мила Михайлова /1913-2002/, преподавателка по пиано, Веселина Зафирова /1916 - 2007/ преподавателка по солово пеене. В историята на училището с особено признание стоят имената на директорите: Мирчо Мирчев /1931-1976/– преподавател по солфеж и директор от края на 1960 до 1968 г.; Димитър Райчев /1928-1983/ преподавател по цигулка и директор от 1968 до 1983 г.; Марко Добрев /1942/, преподавател по фагот, художествен ръководител на духовия оркестър и директор от 1983 г. до 2008 г. От май 2008 г. директор е Христо Дипчиков - преподавател по камерна музика.

       Възпитаници на училището са изтъкнати диригенти, композитори, певци, концертиращи артисти, музиковеди, оркестранти, преподаватели във висши учебни заведения, музикални и балетни педагози, балетни артисти.

       Сградата на НУИ „Д. Христов” е паметник на културата, публична държавна собственост на Министерството на културата.

         Училището е създадено като музикално със специалности - класически музикални инструменти и класическо пеене. От 1990 г. е разкрита нова специалност – класически танц, а от 1992 г.-изобразително изкуство. Поради разнообразието на изкуствата, изучавани в училището през 1997 г. със заповед на министъра на МОН от 23.01. е преобразувано в училище по изкуствата. От 2002 г. са разкрити  специалностите от български народни инструменти, през 2003- българско народно пене, а от 2008г. - поп и джаз пеене.
       От януари 2004 г. получава статут на Национално училище по изкуствата, което е първото извънстолично национално училище.

       В дневна форма на обучение са ученици от I до ХІІ клас, в специализирана форма на обучение - предучилищна възраст. Изучават се 26 специалности в 3 профила: музика /всички класически и народни инструменти, класическо, поп и джаз, народно пеене/, танцово изкуство /балет/, изобразително изкуство - изящен профил. Към учебновъзпитателните творчески форми на обучение са:  камерен струнен оркестър с диригент Страцимир Павлов, духов оркестър с худ. ръководител Марко Добрев, смесен хор с диригент Нели Макавеева, народен оркестър с худ. ръководител Димо Железов, народен хор - художествен ръководител доц. Й. Неделчева,  акордеонен ансамбъл с ръководител Веселин Иванов, китарен ансамбъл с ръководител Владимир Влаев, множество камерни състави, мажоретен състав, детска балетна школа.

       Учениците участват активно в богатия културен календар на Варна. Много са изявите им в страната и в чужбина.Традиция е участието в ММФ ”Варненско лято”, концерти с оркестри от Варна, Шумен, Добрич, в балетните постановки на Варненската опера, в изложбените зали в града и в страната. 

       Съвместно с фондация „Добри Христов” се провежда национален конкурс за изпълнение на творби от български композитори „Добри Христов” /3 издания/.

       Училището, съвместно с дружеството за българо-чешко и словашко приятелство, провеждат национален конкурс за изпълнение на творби от чешки и словашки композитори.  Домакин е на Националния конкурс за пианисти "Мила Михайлова"  и  Международния клавирен конкурс  "Chopin in memoriam".

Контакти:
Варна 9000
ул.Стефан Караджа № 34
Интернет адрес: www.artschool-varna.com
Г-н Христо Дипчиков, Директор
тел.: 620 725

 

 

 

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA