Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Паметници


Паметник на съветските воини

В началото на 1954 г. в централната алея на старите варненски гробища е изграден паметник, по светен на 43-ма съветски военнослужащи. Той е изграден вър ху брат ската могила, където тленни те им останки били погребани 8 го дини преди това.
  Повече за Паметника

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA