Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Международният театрален фестивал "Варненско лято" е сред 26-те най-добри фестивали в Европа

Легендата на балета Владимир Василиев стана кавалер на Ордена на Звездата на Италия

Община Варна обявява конкурс за идеен проект за съвременна пластика

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016


Новини


Културни пристанища от Егейско до Черно море

Нов амбициозен проект стартира през 2013 г. с участието на Община Варна като ENPI партньор.

Това е проектът „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море”, ръководен от Европейския център за Византийско и пост-византийско наследство (EKBMM), който е водещият партньор и бенефициент. Проектът бе официално открит на 23 септември 2013 г. по време на първата работна среща в Солун. На това първо заседание взеха участие представители на всички партньори от Черноморския регион, както и на организациите, които участват във финансирането на проекта. 

Проектът LIMEN се финансира от Европейския съюз, чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013”, както и от национални средства и се координира от EKBMM. Изпълнението му е в продължение на друг текущ проект "OLKAS: от Егейско до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища на Изтока 2012 - 2013", по който партньор е Регионален исторически музей - Варна.

Партньори по проекта LIMEN са 7 институции от 6 държави: Истанбулски университет (Турция), Община Кавала (Гърция), Музей за национална история и археология в Констанца (Румъния), Отдел „Култура и туризъм” при Общинския съвет на Одеса (Украйна), Национален изследователски център за Грузинска история на изкуството и опазване на културното наследство “Г. Чубинашвили” (Грузия), Община Варна (България) и Университет “Коч” в Истанбул (Турция).

Проектът се подкрепя от важни международни организации:

•    Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC) и Бизнес съвета към нея, базиран в Турция
•    Международната асоциация на пристанищата по Черно и Азовско море (BASPA), базирана в Украйна
•    Международен Черноморски клуб (IBSC), базиран в България

Целта на проекта „LIMEN” е значително да допринесе за справянето с основен проблем като липсата на пресечна точка между културната и туристическата сфери и развитието на културния туризъм в широкия Черноморски регион. 
Използвайки ценния опит на програмното събитие „Европейска столица на културата”, специална цел на проекта „LIMEN” е създаването на нова инициатива „Културно пристанище на Черно море”, която е представена като иновативно средство за промотиране на градовете пристанища по Черно море и техните културни дадености. Тази идея ще стартира пилотно в Истанбул, използвайки финансовия ресурс по проекта. Тя ще  се запази, като дългосрочно насърчава сътрудничеството между тези градове. Идеята ще допринесе за създаването на мрежа за сътрудничество между сферите култура, туризъм, икономика и социални дейности, за увеличаване на административния капацитет на местно равнище, както и за създаването на условия за промотиране и подкрепа на малките и средни предприятия, функциониращи в сферите на културата и туризма.

Чрез изпозване на европейския опит на различни организации, както и съществуващата в региона мрежа, проектът цели:

•    Да се превърне в обединяващ за всички трансгранични и междунационални инициативи за развитие, насочени към градовете пристанища по Черноморския басейн.
•    Да създаде платформа за културно и социално-икономическо развитие, която да гарантира равностойно и устойчиво сътрудничество, отговарящо на съвременните нужди.
•    Да промотира културните ценности в този район и да обвърже миналото и културно-историческото наследство с настоящата икономическа ситуация.
•    Да промотира културния продукт, чрез създаването на институционален модел на сътрудничество, характеризиращо се с равенство между градовете участници.
•    Да подкрепи малкия и среден бизнес в сферата на туризма в процеса на промотиране на специфични културни продукти в района, с акцент върху тези, свързани с пристанищата и морските пътища.  
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA