Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016

Каталог с добри практики "Култура за градове и региони"

Конференция "Култура за устойчиво развитие. Нови модели и визия. Нови партньорства"

LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море

Поредният успешен творчески сезон 2014-2015 година за хор „Морски звуци” при Община Варна завърши


Новини


Културни пристанища от Егейско до Черно море

Нов амбициозен проект стартира през 2013 г. с участието на Община Варна като ENPI партньор.

Това е проектът „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море”, ръководен от Европейския център за Византийско и пост-византийско наследство (EKBMM), който е водещият партньор и бенефициент. Проектът бе официално открит на 23 септември 2013 г. по време на първата работна среща в Солун. На това първо заседание взеха участие представители на всички партньори от Черноморския регион, както и на организациите, които участват във финансирането на проекта. 

Проектът LIMEN се финансира от Европейския съюз, чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013”, както и от национални средства и се координира от EKBMM. Изпълнението му е в продължение на друг текущ проект "OLKAS: от Егейско до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища на Изтока 2012 - 2013", по който партньор е Регионален исторически музей - Варна.

Партньори по проекта LIMEN са 7 институции от 6 държави: Истанбулски университет (Турция), Община Кавала (Гърция), Музей за национална история и археология в Констанца (Румъния), Отдел „Култура и туризъм” при Общинския съвет на Одеса (Украйна), Национален изследователски център за Грузинска история на изкуството и опазване на културното наследство “Г. Чубинашвили” (Грузия), Община Варна (България) и Университет “Коч” в Истанбул (Турция).

Проектът се подкрепя от важни международни организации:

•    Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC) и Бизнес съвета към нея, базиран в Турция
•    Международната асоциация на пристанищата по Черно и Азовско море (BASPA), базирана в Украйна
•    Международен Черноморски клуб (IBSC), базиран в България

Целта на проекта „LIMEN” е значително да допринесе за справянето с основен проблем като липсата на пресечна точка между културната и туристическата сфери и развитието на културния туризъм в широкия Черноморски регион. 
Използвайки ценния опит на програмното събитие „Европейска столица на културата”, специална цел на проекта „LIMEN” е създаването на нова инициатива „Културно пристанище на Черно море”, която е представена като иновативно средство за промотиране на градовете пристанища по Черно море и техните културни дадености. Тази идея ще стартира пилотно в Истанбул, използвайки финансовия ресурс по проекта. Тя ще  се запази, като дългосрочно насърчава сътрудничеството между тези градове. Идеята ще допринесе за създаването на мрежа за сътрудничество между сферите култура, туризъм, икономика и социални дейности, за увеличаване на административния капацитет на местно равнище, както и за създаването на условия за промотиране и подкрепа на малките и средни предприятия, функциониращи в сферите на културата и туризма.

Чрез изпозване на европейския опит на различни организации, както и съществуващата в региона мрежа, проектът цели:

•    Да се превърне в обединяващ за всички трансгранични и междунационални инициативи за развитие, насочени към градовете пристанища по Черноморския басейн.
•    Да създаде платформа за културно и социално-икономическо развитие, която да гарантира равностойно и устойчиво сътрудничество, отговарящо на съвременните нужди.
•    Да промотира културните ценности в този район и да обвърже миналото и културно-историческото наследство с настоящата икономическа ситуация.
•    Да промотира културния продукт, чрез създаването на институционален модел на сътрудничество, характеризиращо се с равенство между градовете участници.
•    Да подкрепи малкия и среден бизнес в сферата на туризма в процеса на промотиране на специфични културни продукти в района, с акцент върху тези, свързани с пристанищата и морските пътища.  
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA