Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Международният театрален фестивал "Варненско лято" е сред 26-те най-добри фестивали в Европа

Легендата на балета Владимир Василиев стана кавалер на Ордена на Звездата на Италия

Община Варна обявява конкурс за идеен проект за съвременна пластика

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016


Новини


Конкурс за визия и оформление на градско пространство

Краен срок за подаване на визуализациите и/или макетите до 14 април 2014 г. в деловодствотонаобщина Варна – бул.„Осмиприморскиполк” 43.

Кметът на Община Варна, чрез Дирекция „Култура и духовно развитие“ обявява конкурс за визия и оформление на пространството (пластичниформи, художествениинсталации, озеленяване и др.) на:

1. Среден остров на кръговото движение на площад „Славейков” (Гаровия площад);
2. Среден остров на кръгово движениенасп. „Почивка” ;
3. Един от средните острови на кръгови движения поп ротежение на ул. „Девня”;
4. Голям остров на кръгово движение между бул. „Атанас Москов“ и път II – 2

Желаещите да вземат участие в конкурса, да заявят своето намерение с писмо, адресирано до Директора на Дирекция "Култура и духовно развитие" в Община Варна внесено в деловодството на Общината  до 21 март 2014 г.

На кандидатите, заявили участие в конкурса не по-късно от 28 март 2014 г., да бъдат предоставени скици на четирите места или на това от тях, което те пожелаят.  

Краен срок за подаване на визуализациите и/или макетите до 14 април 2014 г. в деловодствотонаобщина Варна – бул.„Осмиприморскиполк” 43.

Мястозаподаване на заявление за участие в конкурса:

Адрес: бул. „Осми Приморски полк“ 43, гр. Варна 9000, Деловодството на Община Варна

Място за получаване на скициначетиритеместаза участие в конкурса:

Адрес: гр.Варна 9000бул. „Осми Приморски полк“ 110,ет. 1, стая 7, Дирекция „Култура и духовно развитие“

За повече информация и контакти:
Гергана Славова - гл.експерт "Естетизация на градската среда"
тел. 052/820 668

Електронен адрес за кореспонденция: culture@varna.bg  Условия
  Списък участници

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA