Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Международният театрален фестивал "Варненско лято" е сред 26-те най-добри фестивали в Европа

Легендата на балета Владимир Василиев стана кавалер на Ордена на Звездата на Италия

Община Варна обявява конкурс за идеен проект за съвременна пластика

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016


Новини


ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проектиПрез месец март 2013 година беше обявена сесия за кандидатстване по Програмата за финансиране на творчески проекти на Община Варна "Варна – територия на творчеството" със срок за подаване на заявленията от 11 март до 8 април 2013 г.

Общият брой на постъпилите проекти е 111.

Класирането на проектите се извършва в два последователни етапа:

1. административен подбор

2. оценяване на проектните предложения

На етапа на административен подбор се следи за административни пропуски и грешки в постъпилите проекти. Отсяват се коректните предложения, които преминават на втори етап – разглеждане на проектните предложения от експертно жури и класиране.

Общият брой на отпадналите на етапа на административен подбор проекти е 50 (таблица 1: Проекти, отпаднали на първи етап – административен подбор).

Заради крайния резултат от броя на отпадналите проекти на етап административен подбор, Експерната комисия отправи препоръка към програмата за финансиране на творчески проекти 2014 г. за организиране на информационен ден, на който всички заинтересовани страни да получат необходимата информация и разяснения по подготовката на документите.

Вторият етап на класирането на проектите се извършва на основата на методика за количествена оценка чрез система от критерии, които отразяват приоритетите на програма за творчески проекти „Варна – територия на творчеството“.

Проектите се оценяват самостоятелно от всеки един от петимата независими експерти в Експертната комисия и получават съответен брой точки. Общият резултат се формира като сума от точките, дадени от петимата експерти. Максималният брой точки, който може да получи един проект е 200.

Въз основа на събраните точки, се изготвя класиране на проектите (таблица 2: Класиране на постъпилите проекти по програмата за финансиране на Община Варна „Варна – територия на творчество” 2013 г.). Одобрение за финансиране получават най-високо оценените проекти до изчерпване на сумата по бюджета.

Одобрени за финансиране са 25 проекта за сумата по бюджет за 2013 година – 180 000 лв.

Състав на Експертната комисия:

Председател: Десислава Георгиева – Директор на дирекция „Култура и Духовно развитие”, Община Варна;
Секретар: Станислава Генкова – Експерт „Културни програми и проекти” в отдел „Фестивали и проекти” към дирекция „Култура и духовно развитие”, Община Варна;
Даниела Димова – Председател на ПК „Култура и духовно развитие”, Общински съвет – Варна;
Виолета Иванова – счетоводител в дирекция „Култура и Духовно развитие”, Община Варна;
Независими експерти:

Дора Дончева – куратор, галерист, културен активист и журналист в сферата на културата, организатор на широк спектър културни събития от различни видове жанрове, директор "Програми" във фондация "Рая Георгиева";
Георги Филипов – издател, специалист реклама;
Д-р Кремена Цанкова Маркова – художник, преподавател в катедра „Индустриален дизайн”, Технически университет – Варна;
Ганчо Ганчев – музикант, диригент, експерт „Оркестри и ансамбли”;
Красимира Дишева - експерт „Градски празници и чествания“.
  Проекти, отпаднали на първи етап
  Класиране на постъпили проекти
  Критерии за оценка

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA