Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016

Каталог с добри практики "Култура за градове и региони"

Конференция "Култура за устойчиво развитие. Нови модели и визия. Нови партньорства"

LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море


Новини


Конкурс за проект на мобилна точка (МоТо) за културни контакти

Във връзка с кандидатурата на Варна за европейска столица на културата

Една успешна кандидатура на Варна за ЕСК през 2019 г. започва от създаването на добра информираност у местните жители, чрез провокирано участие в различни активности, свързани с проекта. Целта е да се повиши чувството им на сплотеност и принадлежност към кандидатурата на града, използвайки децентрализирания подход в културните политики. Той генерира автентични резултати, създадени „на място” с висока степен на припознаване от жителите на района, в който са създадени.

Kонкурсът за проект на МОбилна ТОчка (накратко МоТо) за културни контакти, организиран от Община Варна, дава една нова роля на обществените пространства, като ги развива не само като декоративно събирателни места, но и като програмен инструмент за генериране на граждански събирания и сътрудничество.

МоТо е временно изградено обществено пространство, което ще се поставя в различни райони на Варна, като осигурява условия за събиране на граждани чрез различни по формат събития (информационни срещи, семинари, творчески работилници, музикални и пърформативни събития). Те ще подпомогнат процеса на създаване и поддържане на социална ангажираност на местните общности към проекта „Варна – кандидат за ЕСК 2019”, в който ще бъдат въвлечени локални културни структури, неформални младежки групи, НПО и други граждански сдружения, публичната администрация, предприемачи и професионалисти.

 

Повече информация на сайта www.varna2019.bg/konkurs

Срок за подаване на проекти за участие:

от 09:00 часа на 18.04.2013 г. до 16:30 часа на 30.05.2013 г. (местно време GMT +2)
  Общи условия за провеждане на конкурса

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA