Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Международният театрален фестивал "Варненско лято" е сред 26-те най-добри фестивали в Европа

Легендата на балета Владимир Василиев стана кавалер на Ордена на Звездата на Италия

Община Варна обявява конкурс за идеен проект за съвременна пластика

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016


Новини


Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

Община Варна, дирекция „Култура и духовно развитие“, съгласно утвърдени от кмета Правила за 2013 г., обявява кампания за финансиране на творчески проекти „Варна – територия на творчеството“

Стратегическа цел на програмата:
• Да подпомогне кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 г.

Насърчават се търсенията на творци от различни поколения и само проекти с високо качество, които обогатяват и разнообразяват културния живот на Варна.

Приоритетите в Програмата „Варна – територия на творчеството” за 2013 г. са разработени, като са взети предвид критериите за оценка на градовете кандидати за титлата „Европейска столица на културата 2019”:
http://mc.government.bg/images/THE%20GUIDE%20BG.pdf

Кандидатите за участие в Програмата за финансиране „Варна – територия на творчеството” за 2013 г. трябва да разработят своите проекти въз основа на следните приоритети:

Приоритет 1: Насърчаване на участието на гражданите, живеещи в града и неговите околности, в културния живот на общността.

Подкрепят се художествени проекти с активно включване на гражданите във всички или в част от етапите на тяхното осъществяване; проекти, които, от една страна, разширяват участието на публиките в творческия процес и от друга, привличат нови публики; привличат интереса на чуждестранните гости на града и региона; излизат извън границите на централната част на града; имат насоченост към деца и младежи, към групи в неравностойно положение и със специфични потребности, към малцинствени групи.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 2: Насърчаване на диалога между европейските култури.

Този приоритет поощрява международния обмен на произведения на изкуството, както и на културни и художествени продукти; проекти, създадени на основата на съвместно международно партньорство (в това число с градове – минали, настоящи и бъдещи европейски столици на културата).

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 12 000 лв.

Приоритет 3: Насърчаване създаването на стратегически виждания за културното развитие на града.
Този приоритет цели разгръщането на проекти, разработени с дългосрочни въздействия и устойчивост, които ще допринесат за развитието на града в културен аспект; създаване на интерактивно общуване между културната сфера и останалите сфери на дейност в града – образование, туризъм, социални дейности, спорт, градска среда и архитектура, екология и т.н.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 12 000 лв.

Приоритет 4: Художествени проекти, които имат новаторски и експериментаторски характер.
Приоритетът търси предлагане на нови форми на изкуство; нови интерпретации на познати и традиционни културни пространства; използване на съвременни комуникативни средства и техники за осъществяването им.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 5: Насърчаване на съвместната културна дейност между град Варна и региона.
Тук приоритетни са съвместните проекти с градовете, подписали меморандум за сътрудничество в контекста на кандидатурата на град Варна за Европейска столица на културата през 2019 г. – Добрич, Балчик, Каварна, Девня, Аксаково, Провадия, Бяла, Шабла, което предполага тясна обвързаност на проектите със стратегическата цел на тази Програма.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА е от 11 март до 8 април 2013 г. в Деловодството на Община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. “Осми приморски полк” 43, До дирекция “Култура и духовно развитие” за програмата “Варна – територия на творчеството”
Телефон за връзка: 052/ 820 176.
Имейл: varna2019@gmail.com.

Допълнителни въпроси бихте могли да задавате и във форума на официалния сайт на проекта „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019”: http://varna2019.bg
  Заявление за кандидатстване
  Правила за финансиране

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA