Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

Международният театрален фестивал "Варненско лято" е сред 26-те най-добри фестивали в Европа

Легендата на балета Владимир Василиев стана кавалер на Ордена на Звездата на Италия

Община Варна обявява конкурс за идеен проект за съвременна пластика

Община Варна, дирекция "Култура и духовно развитие" обявява конкурс за идеен проект на паметник на "Морския труженик" във Варна

Варненски карнавал 2017 ще се проведе на 29 април

Oферта за наемане на алтернативни площи за организиране на събития във ФКЦ-Варна

Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016

Традиционен национален конкурс за разказа "Атанас Липчев"

Четвърти национален конкурс за поезия Усин Керим - Чепеларе 2016

Варненски карнавал 2016


Новини


Протокол за крайно класиране на Варненски карнавал 2016ДНЕС 26.03.2016 Г. ЖУРИ В СЪСТАВ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ЛИДИЯ ПЕТРОВА – ГЛАВЕН УРЕДНИК - ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ВАРНА

ЧЛЕНОВЕ:
Д-Р ИГЛИКА МИШКОВА – ЕТНОЛОГ ОТ ИНСТИТУТА ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ КЪМ БАН

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ КЪРДЖИЕВА – ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВСУ, СПЕЦИАЛНОСТ "ХОРЕОГРАФИЯ"

ВИКТОР ПЕТКОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВСУ, СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕН ДИЗАЙН”

ТОДОР ГЕРОВ – В  ОБЛАСТТА НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН

след проведено обсъждане, взе решение за разпределение на наградите, както следва:


ЗА НАЙ-ДОБРА МАСКА И КОСТЮМ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОБРЕДЕН ФОЛКЛОР

1-во място
Група Кукери при ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Варна

2-ро място
Група Кукери при ОУ „Н.Вапцаров” – Варна

3-то място
СОУ „Васил Левски” – гр.Русе - Тайчи


За най-добър фолклорен костюм на представения етнос 1-во място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА

2-ро място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА

3-то място
СОУ „Васил Левски” -  Синдзянски костюм


За най-добра маска и костюм на герои от приказки, книги, филми, сериали и комикси
1-во място
ЦДГ „Христо Ботев” -  Група „Снежанка и 7-те джуджета”

2-ро място
ОУ „Цар Симеон I” -  Група „Котаракът в чизми”

3-то място
Алипия Коева -  Малечка Палечка


За най-добра гигантска фигура или маска(мин.1.5м/1м)
1-во място
Дракон от СОУ „Васил Левски” - Русе

2-ро място
Група на руската диаспора „Български перц”

3-то място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА

За цялостно представяне на група –училище
1-во място
Кукерска група „Лонгоз” – с. Старо Оряхово

2-ро място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА

3-то място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

I Езикова гимназия


За цялостно представяне на група – клас 1-во място
Група кукери ЦДГ „Валентина Терешкова”

2-ро място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА

3-то място
НЕСЕ ПРИСЪЖДА


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

Група Приказни герои ЦДГ „Христо Ботев”

За цялостно представяне на местна формаци

1-во място
Група Ривиера при Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

2-ро място
Група Кукери при НЧ „Димо Цонков – 1927” – с. Звездица, Варна

3-то място
Дружество „Традиция” при НЧ „Стара Варна”.


За цялостно представяне на гостуваща формация

1-во място
Маскарадна група „Черните кукери” при НЧ „Съзнание – 1927” – село Веселиново, Шумен

2-ро място
Кукерска група при НЧ „Светлина” – село Бояново, Елхово

3-то място
Кукерска група от град Стралджа

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

• Група Кукери при ЦДГ „Гълъбче”
• Детска театрална школа „Слънчице” при НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927” – село Тополи, Варна
• Фолклорен ансамбъл „Гергана” при ИУ – Варна.

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ НА ЖУРИТО:

• Сдружение „Пауър Джъмп”
• ОДК - сборна група
• Група НЧ „Искра – 1909” – с. Константиново
• Фолклорна група „Надежда” при НЧ „Христо Ботев – 1928”
• Група Чайка при Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
• Група Кукери при ОУ „Цар Симеон I”

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра

Председател на жури:
Доц. д-р Лидия Петрова

Членове:
д-р Иглика Мишкова
доц. д-р Мария Кърджиева
Виктор Петков
Тодор Геров

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA