ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  Варна кандидат за европейска столица на културата 2019
  Община Варна
  Министерство на културата
  Национален фонд "Култура"
  Фонд "13 века България"
  Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
  Структурни фондове на ЕС в България
  Културно-контактна точка в България
  Главна дирекция "Култура и образование" на ЕК в Брюксел
  Британски съвет България
  Гьоте институт - България
  Италиански културен институт - София
  Полски институт - София
  Руски културно-информационен център в София
  Унгарски културен институт
  Чешки център - София
  Френски културен център

ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ
НА КУЛТУРАТА

  Пилзен 2015
  Марсилия (Франция) 2013
  Турку (Финландия) 2011
  Талин (Естония) 2011
  Истанбул (Турция) 2010
  Генуа (Италия) 2004
  Лил (Франция) 2004