Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Библиотеки, музеи, галерии


Побити камъни

18 километра западно от Варна

Природната забележителност "Побити камъни" се намира на 18 км западно от Варна, по стария асфалтов път за София. Известен е още и с названието "Дикилиташ". Представляват цилиндрични каменни колони, които достигат на височина до 5–6 м., а дебелината им варира от 0,5 до 2,5 м. Изградени са от варовити пясъчници, съдържащи много вкаменелости – нумулити, миди, охлювчета. Пясъците и оскъдната растителност придават на местността пустинен характер.

Въпросът за произхода на Побити камъни е вълнувал и продължава да вълнува много учени. През руско-турската война 1828/1929 г. Виктор Тепляков – кореспондент в армията на руския генерал Дибич прави описание на каменните колони и опит да разгадае техният пройзход. През 1854 г. англичанинът Уилям Хамилтън за първи път отбелязва, че дикилиташките колони са природно явление. През 1855 г. "Побити камъни" са посетени от английския геолог Т. Спрат, който е автор на първата подробна научна публикация за тях, потвърждавайки, че те са геологическо образование. Според геолозите Франц Тоула и Георги Златарски те са резултат от ерозийната дейност върху скалите в тази местност. Проф. Петър Бакалов е на мнение, че колоните са дело на морето и впоследствие дооформени от действието на дъжда и вятъра. Според проф. Васил Радев каменните колони са коралови образования, а според грузинския геолог Лео Давиташвили и българската геоложка проф. Красимира Захариева  каменните колони са остатъци от вкаменена гора.

Най-популярната хипотеза за произхода на "Побити камъни" е така наречената инфилтрационна теория, която  принадлежи на българските геолози Петър Гочев и проф. Стефан Бончев. Според тях през неозойската ера, т.е. преди около 50 млн години, в тоя край е разливало водите си море, наречено от геолозите Лютеско. С течение на времето на морското дъно се наслоили три пласта. Най-долният се състоял от сивожълти наслойки, довлечени от вливащите се в плиткото морско крайбрежие реки. Над него се утаил вторият пласт – няколко десетки метра дебел слой кварцов пясък. Най-отгоре се образувал дебел варовит пласт, богат с различни вкаменелости. След няколко милиона години, в резултат на промените в земната кора, сушата се издигнала и водата се оттеглила. От действието на топлината, студа и ерозийната дейност на водата най-горният варовиков пласт започнал да се разрушава. "Побити камъни" са се образували подобно на пещерните сталактити, с тази разлика, че вместо в пещерни условия те се оформили в пясък. Пясъците на "Побити камъни" пазят следи от материалната култура отпреди 20–30 хиляди години – различни оръдия на труда и оръжия.

 

За контакти:
Варна 9000, бул. Мария Луиза 41
бул. "Мария Луиза" № 41
тел.: 052/681 011 / 681 012

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA