Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Библиотеки, музеи, галерии
Арт Галерия "Арета"

Варна, ул."Кап.І ранг Добрев" 4


Център Арета е основан на 10 февруари 1995 г. от Валентина Антонова с идеята да се формира средище за културно-информационен обмен, насочен към осмислянето и интегрирането на новата парадигма, към усвояването на всички съществуващи вече и нови инструменти, с които човек може да се опознае, промени и реализира себе си и света, в който живее.

Появата на първите симптоми на променящия се мироглед се изрази с самобитните творци, които започнаха да рисуват с нетрадиционни методи и водени от интуицията. Затова центърът откри галерия за нетрадиционно, което по-късно се преименува на фрактално изкуство. Представени бяха повече от 80 академични и неакадемични художника, които се опитваха да излязат отвъд границите на обичайните разбирания за изкуство и да проявят по-висшата си същност чрез силни и ярки послания на разгръщата се потенциална разумност на човешката ни природа.

На фона на тези творби, изразяващи новото мислене на подсъзнателно ниво, се организираха курсове, семинари и лекции, които целяха да оключат скрития потенциал на човека, да ограмотят итересуващите се в сферата на себепознанието и натрупания човешки опит в изследването на човешките и космическите дълбини, да се развие квантовото мислене и възприемане на света. Ако следваме логиката на Успенски за появата на Теrcium organum /орган за възприемане на третото измерение/, сега човекъ е в етап на развитие на “вътрешен орган” за навлизането в четвърно, пето и т.н. измерения. Или иначе казано ние работим, за да предадем онова научно познание от областта на физиката, космознанието, психологията и др. на хората, с което сами да развият своята вътрешна сензитивност и мъдрост, за да открият своето място, своята мисия и точната формула за синхрон с природата, Земята и нашия космос, с който сме едно единно цяло. За да можем да си отговорим на въпроси като: Защо сме българи, каква е мисията на всеки човек, какво представлява живота като феномен, какви са тенденциите за развитие на човека, мозъка и съзнанието, как да разберем какво можем и как да го проявим и как да открием своя център.

Контакти:
Варна
ул.кап.І ранг Добрев 4
тел. 052/ 606 204
info@aretacentre.com
www.aretacentre.com

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA