Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Конкурс “Моят малък красив европейски проект”

Краен срок: 1 март 2011 г.

Евродепутатът Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс “Моят малък красив европейски проект” за млади хора на възраст между 18 и 30 години. С него те традиционно ще отбележат Деня на Европа - 9 май.
Проектите, които ще бъдат допуснати до участие в конкурса, трябва да са от важна обществена значимост и да имат пряка връзка с утвърждаването на европейски ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава, защита правата на човека, вкл. правата на малцинствата, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, равенство между половете и др.
Проектите трябва да са свързани с реализирането на приоритетна дясна политика в утвърждаването на европейските ценности и да са насочени към примерни сфери като политика, изследване, социални дейности, образование, екология, иновации, култура, спорт, наука, архитектура и др.
Стойността на проектите не трябва да надхвърля 10 000 лв.
Проектът:
- трябва да е от обществена значимост
- трябва да има пряка връзка с утвърждаването на европейски ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава, защита правата на човека, вкл. правата на малцинствата, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, равенство между половете и др.
- трябва да е свързан с реализирането на приоритетна дясна политика в утвърждаването на европейските ценности - може да е насочен съм следните примерни сфери: политика, изследване, социална сфера, образование, екология, иновации, култура, спорт, наука, архитектура и др.
Проектът трябва да е самостоятелен, без участието на партньорски организации
Наградата е финансиране на класирания на първо място проект, а авторите на други 19 проекта ще посетят Европейския парламент в Брюксел.


  повече

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA