Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Европейска фондация финансира пътувания за културни проекти

Краен срок: текущ

Артисти, преводачи, журналисти, изследователи и активисти в сферата на човешките права могат да кандидатстват за финансиране за пътуване в Европа по програма STEP Beyond на Европейската културна фондация (ECF).

Програмата за мобилност STEP Beyond подкрепя трансгранични културни проекти. Целта на програмата е да мотивира млади и артисти и културни дейци да изследват, преживяват, да се вдъхновяват и да влияят и на други хода да създават културни връзки.

Допустими дейности

- Пътуване с цел създаване на общ културен или артистичен проект с трансграничен партньор
- Посещение на събитие, организирано от европейска културна мрежа, която е свързана с професията на пътуващия.

Изисквания

Български граждани могат да кандидатстват за финансиране на пътуване до някоя от страните - членки на ЕС, както и до Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Македония, Молдова, Русия, Сърбия и Черна гора, Турция, Украйна и Хърватия.

Необходимо е кандидатите да имат покана от неправителствена организация – организатор на дейностите в държавата, където се осъществява пътуването.

Финансовата помощ покрива разходите за транспорт и виза и в някои случаи разходите за нощувки и храна за ограничен брой дни.

Крайният срок за кандидатстване е текущ. Желаещите да получат финансиране за пътуване трябва да подадат документите си поне 8 седмици преди датата на пътуването.

Допълнителна информация може да намерите на


  Интернет страницата на Европейската културна фондация

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA