Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проектиПрез месец март 2013 година беше обявена сесия за кандидатстване по Програмата за финансиране на творчески проекти на Община Варна "Варна – територия на творчеството" със срок за подаване на заявленията от 11 март до 8 април 2013 г.

Общият брой на постъпилите проекти е 111.

Класирането на проектите се извършва в два последователни етапа:

1. административен подбор

2. оценяване на проектните предложения

На етапа на административен подбор се следи за административни пропуски и грешки в постъпилите проекти. Отсяват се коректните предложения, които преминават на втори етап – разглеждане на проектните предложения от експертно жури и класиране.

Общият брой на отпадналите на етапа на административен подбор проекти е 50 (таблица 1: Проекти, отпаднали на първи етап – административен подбор).

Заради крайния резултат от броя на отпадналите проекти на етап административен подбор, Експерната комисия отправи препоръка към програмата за финансиране на творчески проекти 2014 г. за организиране на информационен ден, на който всички заинтересовани страни да получат необходимата информация и разяснения по подготовката на документите.

Вторият етап на класирането на проектите се извършва на основата на методика за количествена оценка чрез система от критерии, които отразяват приоритетите на програма за творчески проекти „Варна – територия на творчеството“.

Проектите се оценяват самостоятелно от всеки един от петимата независими експерти в Експертната комисия и получават съответен брой точки. Общият резултат се формира като сума от точките, дадени от петимата експерти. Максималният брой точки, който може да получи един проект е 200.

Въз основа на събраните точки, се изготвя класиране на проектите (таблица 2: Класиране на постъпилите проекти по програмата за финансиране на Община Варна „Варна – територия на творчество” 2013 г.). Одобрение за финансиране получават най-високо оценените проекти до изчерпване на сумата по бюджета.

Одобрени за финансиране са 25 проекта за сумата по бюджет за 2013 година – 180 000 лв.

Състав на Експертната комисия:

Председател: Десислава Георгиева – Директор на дирекция „Култура и Духовно развитие”, Община Варна;
Секретар: Станислава Генкова – Експерт „Културни програми и проекти” в отдел „Фестивали и проекти” към дирекция „Култура и духовно развитие”, Община Варна;
Даниела Димова – Председател на ПК „Култура и духовно развитие”, Общински съвет – Варна;
Виолета Иванова – счетоводител в дирекция „Култура и Духовно развитие”, Община Варна;
Независими експерти:

Дора Дончева – куратор, галерист, културен активист и журналист в сферата на културата, организатор на широк спектър културни събития от различни видове жанрове, директор "Програми" във фондация "Рая Георгиева";
Георги Филипов – издател, специалист реклама;
Д-р Кремена Цанкова Маркова – художник, преподавател в катедра „Индустриален дизайн”, Технически университет – Варна;
Ганчо Ганчев – музикант, диригент, експерт „Оркестри и ансамбли”;
Красимира Дишева - експерт „Градски празници и чествания“.

 
  Проекти, отпаднали на първи етап
  Класиране на постъпили проекти
  Критерии за оценка

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA