Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

Община Варна, дирекция „Култура и духовно развитие“, съгласно утвърдени от кмета Правила за 2013 г., обявява кампания за финансиране на творчески проекти „Варна – територия на творчеството“.Стратегическа цел на програмата:
• Да подпомогне кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 г.

Насърчават се търсенията на творци от различни поколения и само проекти с високо качество, които обогатяват и разнообразяват културния живот на Варна.

Приоритетите в Програмата „Варна – територия на творчеството” за 2013 г. са разработени, като са взети предвид критериите за оценка на градовете кандидати за титлата „Европейска столица на културата 2019”:
http://mc.government.bg/images/THE%20GUIDE%20BG.pdf

Кандидатите за участие в Програмата за финансиране „Варна – територия на творчеството” за 2013 г. трябва да разработят своите проекти въз основа на следните приоритети:

Приоритет 1: Насърчаване на участието на гражданите, живеещи в града и неговите околности, в културния живот на общността.

Подкрепят се художествени проекти с активно включване на гражданите във всички или в част от етапите на тяхното осъществяване; проекти, които, от една страна, разширяват участието на публиките в творческия процес и от друга, привличат нови публики; привличат интереса на чуждестранните гости на града и региона; излизат извън границите на централната част на града; имат насоченост към деца и младежи, към групи в неравностойно положение и със специфични потребности, към малцинствени групи.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 2: Насърчаване на диалога между европейските култури.

Този приоритет поощрява международния обмен на произведения на изкуството, както и на културни и художествени продукти; проекти, създадени на основата на съвместно международно партньорство (в това число с градове – минали, настоящи и бъдещи европейски столици на културата).

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 12 000 лв.

Приоритет 3: Насърчаване създаването на стратегически виждания за културното развитие на града.
Този приоритет цели разгръщането на проекти, разработени с дългосрочни въздействия и устойчивост, които ще допринесат за развитието на града в културен аспект; създаване на интерактивно общуване между културната сфера и останалите сфери на дейност в града – образование, туризъм, социални дейности, спорт, градска среда и архитектура, екология и т.н.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 12 000 лв.

Приоритет 4: Художествени проекти, които имат новаторски и експериментаторски характер.
Приоритетът търси предлагане на нови форми на изкуство; нови интерпретации на познати и традиционни културни пространства; използване на съвременни комуникативни средства и техники за осъществяването им.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 5: Насърчаване на съвместната културна дейност между град Варна и региона.
Тук приоритетни са съвместните проекти с градовете, подписали меморандум за сътрудничество в контекста на кандидатурата на град Варна за Европейска столица на културата през 2019 г. – Добрич, Балчик, Каварна, Девня, Аксаково, Провадия, Бяла, Шабла, което предполага тясна обвързаност на проектите със стратегическата цел на тази Програма.
http://varna2019.bg/memorandum.pdf 

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА е от 11 март до 8 април 2013 г. в Деловодството на Община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. “Осми приморски полк” 43, До дирекция “Култура и духовно развитие” за програмата “Варна – територия на творчеството”
Телефон за връзка: 052/ 820 176.
Имейл: varna2019@gmail.com.

Допълнителни въпроси бихте могли да задавате и във форума на официалния сайт на проекта „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019”: http://varna2019.bg
  Заявление за кандидатстване
  Правила за финансиране

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA