Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


Анализ на нуждите на Община Варна от иновативни културни събития

3 февруари 2011г.Представяме на вашето внимание анализ на получените резултати от проведеното обществено обсъждане на идейните проекти за иновативни събития в Община Варна, протекло в периода Декември 2010-Януари 2011г. във връзка с подготовката на проект „Достъпна култура в алтернативи” и кандидатстване на Община Варна за финансиране на проекта по ОП „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

Изследването включи от една страна провеждането на анкета чрез сайта на Община Варна, в която се включиха 110 човека, изразили своите предпочитания за вид, място, и тип на събитията. От друга стара, бе проведено обществено обсъждане на идеи, получени на открито заседание за внасяне на идейни проекти за иновативни културни събития. В рамките на заседанието бяха внесени 20 идейни проекти за иновативни културни събития от народни читалища, медии, неправителствени организации и други. Тези предложения бяха обсъдени в присъствието на вносителите на предложенията, служители на Община Варна, представители на културните институции в града, медиите, читалищата, и частни фирми.
  Анализ иновативни събития

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA