Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2013. Одобрени проекти

Списък на постъпилите проекти по програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна „Варна – територия на творчеството“ 2013 г.

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството" 2013

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2012. Одобрени проекти

Програма за финансиране на творчески проекти "Варна – територия на творчеството"

ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара


Финансиране и обучение


ВАРНА - ТЕРИТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО 2011. Одобрени проекти

Одобрени проекти на Дирекция Култура по програмата Варна - територия на творчеството 2011

През месец февруари 2011 година беше обявена сесия за кандидатстване по Програмата на Община Варна "Варна – територия на творчество".

За периода 10 февруари – 10 март чрез деловодството на общината постъпиха  176 проекта на стойност  1 608 039.26 лв. 

Поради пропуски в представяне на изискуемите документи – творческа биография на ръководителя на проекта, препоръки от посочените партньори, липса на подробен бюджет и др. , по технически причини отпаднаха 116 проекта за сумата от 1 012 658.57 лева.

Одобрени са 28 проекта за сумата по бюджет за  2011 година – 200 000 лв.  Одобрени проекти

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA