Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Новини

Статути и правилнициОбщински съвет - Варна
Общински съвет - Варна
Състав на Постоянната комисия “Култура и духовно развитие”
ПОВЕЧЕ
Статут за присъждане на награда "Варна" за ярки постижения в областта на културата
Статут за присъждане на награда "Варна" за ярки постижения в областта на културата
ПОВЕЧЕ
Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна
Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна
Приет на заседание на Общинския съвет с решение № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г. 
ПОВЕЧЕ
Статут и правилник  за устройството и дейността на Художествен музей „Георги Велчев” - филиал на градската художествена галерия - варна
Статут и правилник за устройството и дейността на Художествен музей „Георги Велчев” - филиал на градската художествена галерия - варна
Приет с Решения 410-9, 411-9 и 412-9 от 19.03.2008 г.
ПОВЕЧЕ

1 
Община Варна

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA