Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Творчески групи и сдружения
Сдружение Литературно Общество - Варна

Варна, ул. Драган Цанков   18

Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ)възниква в началото на 2009-та година по инициатива на писатели, научни работници, интелектуалци, бизнесмени, художници, спортисти, граждани с отношение и принос към културни и обществени въпроси на град Варна. Учредителите и членовете на Сдружението членуват в писателските  съюзи в България и други страни, в научни дружества, бизнес клубове, спортни клубове, обществени и стопански организации, някои от тях са видни представители на арменската, руската, гръцката, еврейската и други диаспори.

СЛОВ издава вестник "Литература и oбщество", организира проучвания и анкети в областта на културата и изкуството, провежда литературни четения и конкурси, творчески срещи, научни конференции, издава книги, работи активно с младите художествени творци, съдейства за популяризиране на инициативата: Варна –  Европейска столица на културата 2019 година. 

Контакти:
Варна 9000
ул. Брегалница № 36
Станислав Пенев, председател
адрес на в.  Литература и Общество (и за кореспонденция):
9000 Варна, ул.  Драган Цанков № 18
тел. 052 /626 731, 0878 632 269
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA