Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Творчески групи и сдружения
Сдружение на варненските писатели

Варна, ул. Крали Марко 11

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател Иван Троянски. В момента сдружението се оглавява от Ванилин Гавраилов. Официално печатно издание на сдружението в. "КИЛ", чийто първи главен редактор сетава Марко Илиев. Сега главен редактор е Иван Овчаров.

Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

В състава на новоизбрания Управителен съвет влизат още Марица Гърдева – зам.-председател, Кирил Георгиев, Иван Овчаров, Ангел Дюлгеров, Владимир Русев- Мичмана и Петър Стойков.

В края на 2010 г. Сдружението на писателите във Варна наброява 66 членове.


Контакти:
Варна
ул. Крали Марко № 11
Ванилин Гавраилов, председател 
телефон в Сдружението на писателите: 052/ 639-374
телефон на председателя: 0893 314 537
e-mail: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg  vanillin_gavrailov@abv.bg  kil2009@abv.bg;


  в-к „КИЛ”

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA