Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Творчески групи и сдружения
Сдружение с нестопанска цел "Арлекин арт"

Варна, ул. Цимерман  12

Контакти:
Варна
ул. Цимерман № 12
тел. 052/ 618677
0887 419860
arlekinart@abv.bg
www.arlekinart.com
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA