Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Творчески групи и сдружения
Видеохолика

Варна, ул. Студентска 12, ап.12

Контакт:
Варна
ул. Студентска N 12, ап.12
тел. 0895007816
videoholika@gmail.com
www.videoholika.org
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA