Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Творчески групи и сдружения
Дружество "Проект музика"

Варна, ул. Раковски  50

Контакти:
Варна
ул. Раковски № 50
Руска Колева, управител
телефон: 052/ 623 785

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA