Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 
БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУРТУРАТА
През 2019 г. град от България, заедно с град от Италия, ще бъде европейска столица на културата. Процедурите по избор се съдържат в Решение № 1622 от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

ПОВЕЧЕ


 
 
 
 
 
 
Контакти
 

ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Антония Йовчева – директор
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1003
тел.: 052/820 352
e-mail: culture@varna.bg

Флора Дюлгерян – технически изпълнител
бул. "Осми приморски полк" №43, стая 1003
тел. 052/820 352

e-mail:
culture@varna.bg 

Стойка Ангелова – технически изпълнител
бул. "Осми приморски полк" №43, стая 1003
тел. 052/820 352
, 0893 37 44 77
e-mail:
culture@varna.bg 

ОТДЕЛ "ФЕСТИВАЛИ И ПРОЕКТИ"

Десислава Георгиева – началник-отдел „Фестивали и проекти”
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1009
тел.: 052/820 176; 0888 63 00 91
e-mail: dessyslavageorgieva@abv.bg

Станислава Генкова – младши експерт „Културни програми и проекти“
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1009
тел.: 052/820 176; 0886 22 05 77
e-mail: stanislava.genkova@gmail.com

Ганчо Ганчевглавен експерт "Оркестри и ансамбли"
бул. "Осми приморски полк" №110, стая 4
тел.: 052/820 667, 0889 91 94 26
e-mail:
office@choircomp.org
GGGanchev@abv.bg

Пламена Цонева – главен експерт ММФ ”Варненско лято”
бул. "Осми приморски полк" №110, стая 8
тел.: 052/820 669, 088
8 63 00 92
e-mail:
tsoneva@varnasummerfest.org

Румяна Петрова – експерт ММФ ”Варненско лято”
бул. "Осми приморски полк" 110, стая 6
тел.: 052/820 669, 088
9 799 759
e-mail:
petrova@varnasummerfest.org

Мария Иванова – експерт "Музикални фестивали"
бул. "Осми приморски полк" 110, стая 6
тел.: 052/820 669, 0889 545 595
e-mail: office@varnaculture.bg

Жасмина Василева – главен експерт „Международен фолклорен фестивал“ и любителско танцово изкуство
бул. "Осми приморски полк" №110, стая 4
тел.: 052/820 667, 088
9 919 414
e-mail:
office@varnafolk.org

Анатолий Вапиров – главен експерт „Програма и мениджмънт на Международния джаз фестивал“
бул. "Осми приморски полк" №110, стая 6
тел. 052/820 745
, 088+8 30 33 81
e-mail:
vapirov@telecoms.bg

Мариета Йорданова – главен експерт „Фонд „Култура“
тел.: 052/820 744; 0888 20 27 60
e-mail: fund@varnaculture.bg
e-mail: marietayordanova70@gmail.com

ОТДЕЛ "ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ"

Георги Георгиев (Венин)
– началник-отдел „Градски празници и чествания“ бул. "Осми приморски полк" №110, стая 2
тел.: 052/820 672, 0882 599 970
e-mail: g.venin@gmail.com

Йордан Гаджев - главен експерт "Празници и религиозни общности"
бул. "Осми приморски полк" №43, стая 1009 тел. 052/820 352
e-mail: jordangadjev@abv.bg

Кристин Спасов – главен експерт „Празници и чествания“ бул. "Осми приморски полк" №110, стая 7
тел.: 052/820 668, 0885 800 862
e-mail: kristinspasov@abv.bg

Живко Кожухаров – мл. експерт "Читалища и сценични дейности"
бул. "Осми приморски полк" №110, стая 2
тел.: 052/820 672
; 0889 919 428
e-mail: art_kojuharov@outlook.com

Светлана Недкова – преводач
бул. „Осми приморски полк“ №110, стая 6
тел.: 052/820 745; 0898 900 142
e-mail: snedkova@abv.bg

Николай Савов – експерт „Естетизация на градската среда“
бул. "Осми Приморски полк" №110, стая 6
тел. 052/820 745
, 0887 690 954
e-mail:
 savovniki@gmail.com 

Гергана Славова - гл. експерт "Естетизация на градската среда"
бул. "Осми приморски полк" №110, стая 7
тел.: 052/820 668; 0885 7000 41, 0884 250 971
e-mail: slavova_gergana71@abv.bg

Милка Маджарова – главен счетоводител
бул. „Осми приморски полк“ №110, стая 3
тел.: 052/820 671; 0884 990 633
e-mail: mmadzharova@varna.bg
e-mail: mimimadj@abv.bg

Галина Станкова – касиер
бул. „Осми приморски полк“ №110, стая 1
тел.: 052/820 670; 0886 197 027
e-mail: gstankova@mail.bg
e-mail: gstankowa@abv.bg

Керанка Герасимова– старши счетоводител
бул. „Осми приморски полк“ №110, стая 1
тел.: 052/820 670

Надежда Владимирова – счетоводител "Контрол по СФУК"
бул. „Осми приморски полк“ №110, стая 1
тел.: 052/820 670

Илиян Илиев – изпълнител „Домакин“
бул. „Осми приморски полк“ №43
тел.: 052/668 269; 0889 919 413

Електронен адрес на дирекцията:
office@varnaculture.bg

 
 

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA