Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Читалища
Народно читалище "Явин" - 2004

Варна, кв. Аспарухово, ул. Марагидик 70

Народно читалище "Явин" е регистрирано през 2004 г. Няма собствена сграда, но кандидатства за такава в кв. "Вл. Варненчик". В момента читалището използва стая в сграда, която е общинска собственост, на ул. "Хъшове" 2 и на ул. "Шипка" 8,  които служат за библиотека, две репетиционни зали в кв. "Аспарухово" на ул. "Лерин" 10 и зала до ресторант "Комитово ханче".
Най-голямо значение за дейността на читалището има ансамбъл "Романо Ило" ("Циганско сърце") участва. Народно читалище "Явин" партнира в образователни, културни, превантивно здравни и екологични.проекти.

Контакти:
Секретар: г-н Николай Николов, моб. 0896/ 687 760
Председател: г-жа Милена Иванова, моб. 0895/ 456 325
ул. „Марагидик” №70 (ул. „Хъшове” №2)
кв. „Аспарухово”
9000 ВАРНА
mail: nicros@abv.bg
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA