Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Читалища
Народно читалище "Цар Борис III"

Варна, кв. Победа, ул. Анри Барбюс 53

Народно читалище "Цар Борис III" е правоприемник на основаното през 1955 г. читалище "Никола Й. Вапцаров" в тогавашния квартал "Димитър Кондов". През първите години библиотеката (с над 11 000 тома литература) е от най-голямо значение за дейността на читалището. Тя се посещава от над 1300 читатели годишно. Постепенно читалищната дейност се разширява с лекционни групи, народен университет, хор, оркестър, кръжоци за деца и възрастни.

През 70-те години на ХХ в. читалището е преместено в новосъздаващия се квартал "Победа". Сградата обаче не е пригодена за обществена изяви. През 1992 г. читалището е преименувано в "Цар Борис III".

Днес най-значително място заемат образователните дейности: курсове за психоподготовка за водачи на МПС, моден дизайн, школа по ударни инструменти, клуб "Приятели на книгата".

Контакти:
Варна
кв. Победа, ул. Анри Барбюс 53
Председател Гая Ламбрева
Секретар Борис Чирпански
тел.: 0889 479037       
e-mail:  : kalii77@abv.bg; tzar_boris_3_varna@abv.bg


Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA