Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Читалища
Народно читалище "Филип Кутев"

Варна, ул.Райко Жинзифов 31, ет.1, ап.1

Народно читалище "Филип Кутев" е създадено през 2007 г. на територията на Пенсионерски клуб в кв. "Владислав. Варненчик" (ул. "Панайот Кърджиев" №3. Разполага с библиотечна сбирка от 1000 тома литература. Към читалището съществува група за стари градски песни.

Контакти:
Варна
жк. „Вл.Варненчик, ул. „П Кърджиев” №2ю
Председател Владимир Трайков
Секретар Станислав Чатов
тел.: 052/615 155;  0898/544 411; 
e-mail: F_Kutev@avb.bg; stanislav1951@abv.bg

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA