Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Читалища
Народно читалище "Възраждане" - 1999

Варна , ул. Габрово  14

Народно читалище "Сабахатин Али" е създадено през 1949 г. След няколко години прекратява дейността си. Преименувано е в читалище "Пейо Яворов". Отново е регистрирано през 1994 г. по инициатива на Рюстем Азис, Неждет Ахмед, Турхан Расиев, Съдкъ Чаушев. омещава се в стара сграда от 216 кв. м., строена преди 100 години.

Библиотечният фонд на читалището е формиран от лични дарения и дарения от другите читалища в района. Читалището поддържа ансамбъл за турски фолклор (хор, оркестър, танцов състав) и състав за художествено слово.

Контакти:
Варна
ул. Габрово № 14
Председател Неждет Ахмед
Секретар Галина Господинова
тел.: 052/614 343
e-mail: necdet@abv.bg
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA