Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
Читалища
Народно читалище "Възрождение" - 1870

Варна, ул. Славянска 28

Това е първото варненско читалище, създадено през 1870 г. по инициатива на родолюбиви българи. Първоначално се е помещава на сегашната улица "27 юли" заедно с училище и църква. На това място е просъществувало около 10 години и е преустановено своята дейност.

През 1960 г. се възобновява на ново място – сегашното си местоположение на ул. "Славянска" 28. Особен принос в този период има дългогодишната председателка на читалищното настоятелство Надежда Захариева.

Библиотечният фонд се състои от 18 540 книги, периодични издания са 10. Библиотеката обслужва 360 читатели, предимно млади хора.

В читалището се провежда системна работа с деца в училищна възраст, обединени в клуб "Знание" - езикови курсове, математическа школа, балетна школа, приятели на музиката, изобразителното изкуство, екология и опазване на околната среда. Възпитаници на тези школи печелят награди в състезания и олимпиади.

Сградният фонд на читалището е изключително ограничен (120 кв.м) и не позволява да се разгръщат допълнителни инициативи.


Контакти:
Варна
ул. Славянска № 28
Председател Даринка Йовчева
Секретар Мариана Александрова
тел. 052/607 821
e-mail: zamfiralexandrov@abv.bg
Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA