Община Варна - култура и изкуство
Раздел:
Текст:
 
Информация
 
Бюлетин бр. 1 - юни 2011
Бюлетин бр. 2 - юли 2011
Бюлетин бр. 3 - авг. 2011
Бюлетин бр. 4 - сеп. 2011
Бюлетин бр. 5 - окт. 2011
Бюлетин бр. 6 - ное. 2011
Бюлетин бр. 7 - дек. 2011
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
Потребление на културни събития и предпочитания на обществеността. Степен на информираност и нагласи за кандидатурата на Варна за европейска столица на културата 2019 г. Готовност на населението за участие в организирането и реализирането на събитието.

ДАННИ
КОМЕНТАР НА ДАННИТЕ

БЮЛЕТИН ВАРНА 2019

ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ "ВАРНА 2019"
ПОВЕЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КЛУБ "ВАРНА 2019"
ПОВЕЧЕ

БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
През 2019 г. град от България, заедно с град от Италия, ще бъде европейска столица на културата.
ПОВЕЧЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
В предстоящата си работа по подготовката на Варна за европейска културна столица стремежът ни е да съчетаем основния принцип на програмата „да съдейства за европейския културен диалог и опознаване между страните-членки”
ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОД.

В решение от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета за първи път официално фигурира името на България като домакин на инициативата „Европейска столица на културата” през 2019 г. заедно с град от Италия.
ПОВЕЧЕ

Анализ на нуждите на Община Варна от иновативни културни събития

Представяме на вашето внимание анализ на получените резултати от проведеното обществено обсъждане на идейните проекти за иновативни събития в Община Варна, протекло в периода Декември 2010-Януари 2011г.
ПОВЕЧЕ

ИЗТЕГЛИ ЛОГОТО НА
ВАРНА - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА
НА КУЛТУРАТА


.eps
.pdf

Справки за изразходване на средствата по ЕСК за 2014г.
spravka_BTV.pdf
spravka_Varna_2019.pdf
 
Бюлетин Варна 2019

Уважаеми читатели, през 2013 г. Варна ще подготви и подаде проект за своята кандидатура за европейска столица на културата през 2019 г. Водени от желанието тя да бъде съобразена с вашите идеи, ви предлагаме да се включите като дадете конкретни предложения в следните области:

- Какви цели трябва да се поставят във Варненската кандидатура?
- Кои са символите на Варна, които да залегнат в основата на кампанията?
- През последните години инициативата „Европейски столици на културата” залага особено активно на регионалното сътрудничество. С кои селища и региони и най-добре да се кооперира Варна и защо?

- Италия също ще излъчи европейска столица на културата през 2019 г. С кои италиански градове и региони е добре да си партнира Варна и защо?- Кои общи аспекти от европейската култура е добре да бъдат представени в кандидатурата на Варна и защо?
- Кои аспекти от културата на града и региона е добре да се популяризират в останалата част от Европа чрез кандидатурата на Варна?
- Как да бъдат ангажирани и активно въвлечени уязвимите обществени групи – децата, хората в неравностойно положение, етнически малцинства, имигрантите?
- Какви видове проекти е добре да бъдат приоритетно подкрепяни чрез културната програма на инициативата „Европейски столици на културата”?
- По какъв начин да се гарантира максимална прозрачност и обективност в оценката на проектните предложения и разпределението на средствата?
- Коя е най-добрата форма за управление на дейностите, свързани с кандидатурата на Варна за европейска столица на културата? – чрез общината, чрез специално създадено сдружение или фондация, чрез търговско дружество, чрез смесени форми...
- Къде е най-наложително да се насочат инвестиции в градската и в частност, културната инфраструктура?
- Как да се организира партньорството с медиите в полза на варненската кандидатура?
- Как да се организира системата за наблюдение и финансовото управление на средствата?

Изброените теми са необходима част от оформянето на цялостното предложение за кандидатурата на Варна. От вашата активност зависи доколко то ще бъде убедително и ще се съобразява с конкретните ви интереси. В зависимост от демонстрирания интерес, ще публикуваме мнения, оценки и предложения. Ще осигуряваме компетентни специалисти, които да ги коментират и ще посвещаваме следващите броеве от нашия бюлетин на конкретни теми от изброения списък.

За контакти:
varna2019@gmail.com

 

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA