Откриване на изложба от изработени скулптурни портрети на български просветители

Галерия „Аспарухово Арт“ в НЧ „Просвета 1927“ – кв. „Аспарухово“

Сцени и пространства

Община Варна


Откриване на изложба от изработени скулптурни портрети на български просветители

Партньори и приятели