НЕСТИНАРКА


Сцени и пространства

Театрално-музикален продуцентски център Варна


НЕСТИНАРКА
Балет по музика на Марин Големинов

30 януари 2019,  сряда, 19 часа

Основна сцена

Гостуване на балета на Старозагорска опера.

Партньори и приятели