ХL Международен майски хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"

http://choircomp.org/

Сцени и пространства

Община Варна


Делта Планет Мол – Варна

11:00 – 13:00    Концерти на участниците във II Национален фестивал на детските и младежки хорове – Варна 2019 и 
участниците в XL Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ – Варна 2019
 

Партньори и приятели