Концерт на португалската певица на фадо Джоана Амендоейра

Събота, 08/12/2018г.
Начален час: 19:00
Аулата на Икономическия университет

Сцени и пространства

Община Варна


Концерт на португалската певица на фадо Джоана Амендоейра

Партньори и приятели