Виртуозността между намерението на композитора и музикалната реализация

Четвъртък, 27/06/2019г.

Международен музикален фестивал “Варненско лято”
Разгледай

Паганини и италианския романтизъм

Петък, 28/06/2019г.

Международен музикален фестивал “Варненско лято”
Разгледай

Очарованието на съвременната музика

Събота, 29/06/2019г.

Международен музикален фестивал “Варненско лято”
Разгледай

Партньори и приятели